Kuyumcular için ISG Koşul ve Detayları 

Tahmini okuma süresi: 4 dakika

Her sektörde olduğu gibi kuyumculuk sektörü çalışma ortamlarında da iş kaynaklı ya da çalışma koşullarından kaynaklanan bazı riskler bulunur. Risklere bağlı gerçekleşen iş kazaları, malzeme kaybetmenize, makinelerinizin hasar görmesine, çalışanlarınızın yaralanmalarına ve hatta ölümlerine yol açabilen, gerekli tedbirleri aldığınızda ise çoğunlukla önlenebilen olaylar olarak tanımlanabilir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında tek bir işçinin dahi çalıştığı, sanayiden sayılan veya sayılmayan tüm işyerleri için yapılması zorunlu uygulamalar, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının ön koşulu haline geldi. 

6331 sayılı yasa kapsamında tüm kuyumcu esnafı, imalatçı ve işverenler; risk analizi, acil durum planı ve tatbikat yapılması, ayrıca kuyumcularda iş sağlığı güvenliği eğitimi almakla yükümlüdür. Yasa çerçevesinde yapılıp raporlanması gereken bu uygulamalar, yasal düzenlemelere uygun işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan yetkili ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) tarafından gerçekleştirilir. İş güvenliği uzmanları insan sağlığına zarar verebilecek veya üründe hasara neden olabilecek tehlikeler için risk faktörlerini ve bu faktörlerin etkinliğini değerlendirerek iş yerindeki risk seviyesinin kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadığını belirler. Hazırlanan rapor, satış yapılan dükkanlarda altı yıl, üretim alanları için dört yıl süre boyunca geçerliliğini korur. 

Kuyumculuk Sektörü Risk Analizi 

Kuyumculuk sektörü risk analizi, iş yerindeki tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirmesi, kontrol tedbirleri belirleme, kontrol tedbirlerinin tanımlanması, izleme ve tekrar etme aşamalarını kapsayan bir süreç ile tamamlanır. Risk analizi ve değerlendirilmesinde, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde iki temel yaklaşım bulunur. Bunlar, risklerin neden olduğu kazaların ardından kazanın tekrarlanmaması için kaza sonrası gerekli çözümleri üretmeyi hedefleyen reaktif yaklaşım ve iş kazaları gerçekleşmeden önce riskleri ortadan kaldırmak için gereken önlemleri uygulayan proaktif yaklaşımdır. 

Kuyumcularda i̇ş sağlığı güvenliği için risk analizi raporu hazırlanırken göz önünde bulundurulan temel konular; hukuka uygunluk, acil çıkış kapıları, elektrik, havalandırma, ergonomi, termal konfor, aydınlatma, gürültü, elle taşıma, fenni muayeneler, temizlik, düzen, hijyen, güvenlik ve sağlık işaretlemesi, hidrantlar ve yangın dolapları, söndürme cihazları, statik, elektrik topraklama, kişisel koruyucu donanım, erken algılama sistemi, makine, depo ve raf sistemlerinin yerleşimini içerir. 

Risk tespiti ve değerlendirilmesinden sonra alınacak önlemler belirlenir ve uygulanır. Öncelikle potansiyel acil durumlara karşı bir acil durum planı yapılması gereklidir. İlk yardım, deprem, gaz kaçakları, iş kazaları, kimyasal madde kazaları gibi konularda planlar, talimatlar, formlar, krokiler ve acil iletişim bilgileri hazırlanır. Risk analizi ve acil durum planını takip eden aşamada var olan eksikleri görmek ve uygulama alıştırmaları yapmak üzere yangın ve deprem senaryoları eşliğinde tatbikatlar gerçekleştirilir. Yapılan tatbikatlarda ortaya çıkan eğitim, idari ve teknik eksiklerin giderilmesi sağlanır. 

Kuyumcularda İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi 

İş Sağlığı ve Güvenli Yasasına göre çalışma alanlarına göre sınıflara ayrılan iş yerleri, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç temel grupta değerlendirilir. Özellikle, mücevher üretiminde kullanılan kimyasallarla yapılan işlemlerden dolayı çok tehlikeli firma sınıfına giren kuyumculuk sektöründe iş sağlığı ve güvenliği eğitimi oldukça önem taşır. Kuyumculuk iş sağlığı güvenliği eğitimi, iş kazalarının azaltılması, meslek hastalıklarının önlenmesi, sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı oluşturulması, çalışma şartları konusunda çalışanlarda farkındalık geliştirilmesi, yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla yapılır. 

Kuyumcularda iş sağlığı güvenliği eğitiminin içeriğini; yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği açısından sorumluluklar, iş makinesi ve araçlarını kullanma talimatları ve kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi konular oluşturur. Ayrıca ergonomi, iş izin sistemi, temizlik ve düzen, iş hijyeni, gürültü, titreşim, elle kaldırma, el aletleri kullanımı gibi kuyumculuk mesleğinin ve çalışma koşullarının neden olabildiği hastalıklara ve bu hastalıklardan korunma yollarına da eğitim kapsamında yer verilir. 

Kuyumculukta iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, çalışanlarınızın fiziksel sosyal ve psikolojik olarak iyilik hallerini sürdürmelerine yardımcı olur. Kuyumculuk sektöründe oluşan iş kazalarını önlemek için özellikle dikkat etmeniz gerekenler; el ile yük taşınmasını engellemek, çalışma ortamının yeterince ısıtılması, ortam aydınlatmasının ve çalışma saatlerinin iyileştirilmesidir. Ayrıca iş yeri yönetiminizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli duyarlılığa sahip olması, kalifiye eleman çalıştırmayı tercih etmeniz ve çalışanlarınıza koruyucu ekipman sağlamanız gibi uygulamalar da olası kazaların önüne geçmenize yardımcı olur. 

Istanbul Jewelry Show

İster tek kişilik bir dükkanına ister zincir mağazaya sahip olun işletmenizdeki riskleri bertaraf eden ya da en aza indiren önlemleri uygulayarak oluşabilecek maddi veya manevi hasarları önleyebilir, iş yerindeki verimliliği artırabilirsiniz.  Türkiye’nin mücevher ihracatının yüzde seksenine ev sahipliği yapan ve sadece mücevher sektörü profesyonellerinin ziyaretine açık olan Istanbul Jewelry Show’u 7-10 Ekim 2021 tarihlerinde CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaret edebilir; mücevher sektöründeki en güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. Fuara dair daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak e-bültene kaydolabilirsiniz.

Bu içeriğimizi beğendiyseniz, diğer içeriklerimizi okumak için tıklayınız


Paylaşmayı Unutmayın!

En güncel gelişmeleri öğrenmek için e-bülten kaydınızı yapın.

Istanbul Jewelry Show hakkında en güncel gelişmeleri takip edebilmek için e-bülten aboneliğinizi yapın