54. Istanbul Jewelry Show | 05-08 Ekim 2023

55. Istanbul Jewelry Show | 17-20 Nisan 2023

Fuar Alanı | İstanbul Fuar Merkezi

Sürdürülebilirlik

Istanbul Jewelry Show Sürdürülebilirliği Nasıl Destekliyor?

Sürdürülebilirliğin katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz ile bir bütün olarak sektörümüz için giderek daha önemli olduğunu biliyoruz. Istanbul Jewelry Show,  ev sahibi şehrimizde sosyal, çevresel ve ekonomik olarak etkilerimizi geliştirmek için bize birçok fırsat sunuyor. Etkinliğimizi daha sorumlu hale getirmek ve insanları sektörümüzdeki büyük zorlukların çözülmesine yardımcı olmak için istedikleri ağlar ve bilgi ile birleştirerek pazarlarımızın kendi sürdürülebilirliğini geliştirmesine yardımcı olmada bir rol oynamak istiyoruz.

ÜÇ ANA AMACIMIZ:

Sürdürülebilir kalkınmaya ilham vererek sektörümüze yardımcı olmak

  • Etkinliğin hizmet verdiği sektörün sürdürülebilirliğini desteklemek için içeriğimizi kullanmak
  • Sürdürülebilir bir etkinlik sunmak için tedarikçilerimize, katılımcılarımıza ve diğer paydaşlarımıza ilham vermek
  • Pazarla ilgili ortaklıklar geliştirmek

Etkinliğimizi her geçen gün daha fazla çevreye duyarlı hale getirmek

  • Etkinliğimizin karbon emisyonlarını azaltmak
  • Daha az atık yaratmak
  • Etkinlik için tedarik edilen öğelerin sürdürülebilirlik bilgilerinin dikkate alınması

Sosyal sorumluluklarımızı bilerek etkinliğimizi gerçekleştirmek

  • Güvenli ve etik bir şekilde iş yapmak
  • Sağlık ve erişilebilirliği göz önünde bulundurmak
  • Ev sahibi şehirlerimiz üzerinde olumlu bir etki yaratmak
  • Etkilerimizi ölçmek

Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekliyor  

 

Sektörün gelişimi için Tasarımcılara, Atölyelere, Meslek Lisesi  ve Üniversitelere destek veriyoruz. 

Çevreye Duyarlı Bir Etkinlik Düzenliyor 

 

Basılı materyalleri azaltıyor, yaka kartlarını ve fuar halılarını geri dönüştürüyor Led teknolojisi kullanarak elektrik tasarrufu sağlıyor. Kağıt kullanımını azatlmak için ziyaretçi anketlerimizi tablet aracılığıyla ve online yapıyoruz. 

Çabalarımız Sonuçlandı: Istanbul Jewelry Show Yenilenebilir Enerjiden Güç alıyor!

Istanbul Jewelry Show, 2022 yılı itibari ile yenilenebilir elektrik kullanımına geçerek karbon ayak izimizi Net Sıfıra yaklaştırma yolculuğumuza katkı sağlıyor.